Verslagen

Uilenmaand december 2023

Bij het schoonmaken en vervangen van kapotte kasten troffen we in een aantal toch nog enkele steenuiltjes aan. De meeste steenuiltjes waren geringd. Volgens onze boekhouding zijn dit allemaal broedvogels van het afgelopen seizoen waren die in dezelfde kast gebroed hadden. Weer een bewijs dat de steenuil toch wel een echte standvogel is die een gekozen territorium of broedplek bijna nooit verlaat.

Lees het hele verslag van december 2023.

Uilenmaand november 2023

Ook deze herfst kenmerkt zich weer door het breken van records: te nat, te zacht. Sloten die al jaren geen druppel water gezien hebben staan weer vol. Het zeewater is altijd nog 2 graden te warm voor de tijd van het jaar. En aan het einde nog een staartje winter.

In dit verslag aandacht voor het verleden van de slechtvalk, die veel gebruikt werd voor de jacht.

Lees het hele verslag van november 2023.

Uilenmaand oktober 2023

De meestgestelde vraag over de naam van onze stichting De Katoelenkiekers is: ‘welke uil bedoelen jullie daarmee?’ Plaatselijk betekent de naam Katoele de steenuil. Vaak kwam daar dan ook alleen maar de steenuil voor. De algemene vogelkennis was niet overal even groot. Alles wat maar enigszins op een uil leek was een katoele. Wat dat betreft is de naam van onze stichting goed gekozen. Want de steenuil is weliswaar de hoofdmoot van onze werkzaamheden, maar ook alle andere uilensoorten en tegenwoordig ook valken horen hierbij.

Lees het hele verslag van oktober 2023.

Uilenmaand september 2023

Deze herfstmaand begint tegenwoordig al vroeg. Om rekenkundige redenen al op de eerste dag van de maand, maar het is nog 3 weken te gaan voor het echte begin van de meteorologische herfst. De zon komt ondertussen ‘s morgens al een dikke minuut later op en gaat ‘s avonds al ruim 2 minuten weer eerder onder, gerekend over een hele maand. Ondertussen kunnen we toch nog genieten van een echte ‘krönnenzommer’ zoals we een mooie nazomer in Overijssel noemen.

Lees het hele verslag van september 2023.

Uilenmaand augustus 2023

De tijd vliegt, het broedseizoen is voorbij. Maar zoals we al eerder schreven kunnen kerkuilen bij een goede voedselvoorziening – het ritselt overal van de muizen – nog een keer gaan broeden. Ondertussen is het eerste 2e broedsel gemeld, een legsel met 7 eieren. Dus controleurs van kerkuilkasten opgelet! Tot laat in het jaar en zelfs in de eerste maanden van het volgende jaar kunnen er bij een hoge muizenstand broedsels zijn.

Lees het hele verslag van augustus 2023.

Uilenmaand juli 2023

Het broedseizoen van 2023 zit er zo ongeveer op! Dankzij de hoge muizenstand mogen we niet mopperen, als het om de bezetting van onze nestkasten gaat. Bovendien is er nog een kleine kans op enkele tweede broedsels van de kerkuil. Muizen en ratten maken het leeuwendeel van hun voedsel uit. Dat zat dit broedseizoen wel goed gelet op de heel vroege en grote legsels van 7 en 8 eieren. Er was zelfs 1 legsel met 11 eieren. Dat wil nog niet zeggen dat er ook zoveel jongen tot uitvliegen komen, want meestal ligt dat 1 of 2 lager. Oorzaak: schiere eieren of jongen die het niet gehaald hebben. Lees het hele verslag van juli 2023.

Uilenmaand mei en juni 2023

Mei en juni zijn voor ons de topmaanden van het jaar. Het is dan hollen en vliegen om alle kasten te controleren, de jongen en oude vogels te ringen, op ringen te controleren. Met een enkele uitzondering na is dat ons dit jaar redelijk gelukt. Maar ook de daarbij behorende administratie vergt nog vele uren. Ineke Kerkhoff en onze aspirant-ringer Ruben Kikkert hebben het leeuwendeel van dit werk voor hun rekening genomen. Petje af! Lees het verslag van mei en juni 2023.

Uilenmaand april 2023

M’n opa zei altijd: ‘April koud en nat, vult schuur en vat.’ Zaaizaad heeft vocht nodig en warme zonovergoten aprildagen resulteren vaak met ‘s nachts vorst aan de grond en dat is niet gunstig voor bloesem en uitlopend groen. Maar ondertussen is het uilenseizoen goed begonnen.

Dankzij een camerakast konden we het broedsel van een bosuil goed volgen. Op 2 maart is het eerste ei gelegd, op 3 en 4 maart het tweede en derde ei, op 6 maart het laatste. Lees het hele verslag van april 2023.

Uilenmaand maart 2023

Maart roert zijn staart, maar begon die vanaf de eerste dag al te kwispelen.

Nog even terugkomend op het oehoe verhaal van de vorige maand. 1 van de oorzaken van het verdwijnen van de oehoe in veel streken was de zogenaamde hutjacht, daarvoor werden veel nesten uitgehaald. Bij de jacht werd een oehoe op een open plek op een kruk gezet. Lees het hele verslag van maart 2023.

Uilenmaand februari 2023

Een oud gezegde voor de maand februari: ‘Als de dagen beginnen te lengen, begint de winter te strengen’. Dat ging dit jaar voor deze maand – op een enkele nacht na met lichte vorst – niet op. Wel hadden we een aantal voorjaarsachtige dagen en dat was goed te merken. De oude naam voor narcis, ‘poaslelie’, gaat dit jaar niet op. Tegen die tijd zijn ze dit jaar al bijna uitgebloeid. Lees het verslag van februari 2023.

Uilenmaand januari 2023

Meteorologisch was het een uitzonderlijke maand, waarin vrijwel wekelijks wel weer een weerrecord sneuvelde. Op 1 januari bloeiden bij ons in de tuin de eerste winterakonieten, waren er parende houtduiven en op de 31e ‘s morgens vroeg een zingende merel. En dan moet februari nog komen.

Steenuilen laten zich doorgaans niet zo snel van de wijs brengen. Voor hen begint het broedseizoen eind april, begin mei. Bosuilen daarentegen kunnen nu al op eieren zitten. Lees het hele verslag van januari 2023.

Uilenmaand december 2022

Amper vier uur in de middag en voor je gevoel begint het alweer donker te worden en dat blijft nog wel even zo. Pas na de eerste week in het nieuwe jaar komt er elke dag weer iets bij. December, de maand voor jaarverslagen en overzichten. En het was me dit jaar wel weer wat. Alle weerrecords zijn verslagen. Geen winter, een kletsnat voorjaar, een tropische zomer en een te warme herfst met aan het eind een winters begin met een temperatuur van -11 °C, meteen een record. En dat alles had natuurlijk zijn invloed op alles wat groeit en bloeit. Dat gold zeker voor onze uilen. Lees het hele verslag van december 2022.

Uilenmaand november 2022

De meeste blaadjes zijn van de bomen. De dagen worden steeds korter. Over een tijdje hebben we alweer de kortste dag. Wat de uilen betreft: de meeste kasten zijn schoon en voor zover nodig vervangen of gerepareerd. Bij die werkzaamheden troffen we hier en daar al een uil in de kasten aan. Dit zijn vrijwel allemaal vogels die hun broedplek voor volgend seizoen al hebben uitgezocht en de kast nu als slaapplek gebruiken. Lees het hele verslag van november 2022.

Uilenmaand oktober 2022

Oktober, herfstmaand. De bladeren beginnen te kleuren voor zover ze al niet afgevallen zijn. Ondanks de extreme droogte is er op de meeste plaatsen toch een overvloedige eikeloogst. Bij de beuken zag het er ook gunstig uit maar of er veel rijpe nootjes komen is nog de vraag. Voor de uilen niet ongunstig. Ze eten welliswaar geen eikels, maar wel muizen die dol zijn op eikels. Dus dat zorgt weer voor veel prooi.
Lees het hele verslag van oktober 2022.

Uilenmaand september 2022

Het uilenseizoen loopt nu toch echt wel op zijn einde. Terugkijkend moeten we helaas concluderen dat het voor onze uilen geen overweldigend succes was. Integendeel, ondanks het grote aantal broedpogingen bleef het aantal uitgevlogen jongen dat nodig is om de stand op pijl te houden beneden het vereiste aantal.
Lees het hele verslag van september 2022.

Uilenmaand juli 2022

Deze eerste zomermaand was weer extreem warm en droog. Dát was weer van invloed op het voedselaanbod voor de uilen. Muizen houden weliswaar van warm en droog weer, maar er moet wel voldoende voedsel zijn. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor het komende jaar niet ongunstig. Er is volop vruchtzetting van eik en beuk, en als droogte en warmte geen roet in het eten gooien, kon het wel weer eens een mastjaar worden. Dan is er weer volop voedsel voor alles wat daarvan leeft en alle soorten die dáárvan weer leven, zoals de uilen.
Lees het hele verslag van juli 2022.

Uilenmaand juni 2022

We zijn alweer op het hoogste punt van dit jaar, 21 juni was de langste dag. De zon heeft dan zijn noordelijkste punt bereikt: de Kreeftskeerkring. Hoogtij voor onze uilenwerkgroep, want de steenuilen hebben inmiddels jongen!
Lees het verslag van juni 2022.

Uilenmaand mei 2022

Het is alweer mei! Helaas is niet altijd stralend voorjaarsweer. Mei is berucht bij boeren en buitenlui om late nachtvorsten. Niet voor niets zei opa altijd: ‘Een boon mag de meizon niet zien, want een boon kan absoluut niet tegen vorst.’ Deze maand: uitgevlogen bosuilen, ringen van jongen en andere prooien voor uilen.
Lees het verslag van mei 2022.

Uilenmaand maart 2022

Maart, lentemaand. Rekenkundig begint de lente op 1 maart, maar ik houd mij liever aan de oude datum 21 maart, als de zon de evenaar is gepasseerd. Ook op de maand maart zijn diverse gezegden van toepassing. Maar het gezegde ‘een inhoudende Meerts is goud weerd’ gaat voor dit jaar niet op. Uilen houden zich niet aan dit soort gezegden.
Lees het verslag van maart 2022.

Uilenmaand februari 2022

Qua temperatuur zijn er weer veel records gebroken. Als we in april en begin mei het zo blijft, hebben we een prima voorjaar. Wind was er genoeg met windstoten van 140 kilometer per uur en op veel plaatsen omgewaaide bomen. Maar uit mailtjes bleek gelukkig dat vrijwel alle kasten toch behoorlijk windvast opgehangen te zijn. Wat ons betreft kan het uilenjaar beginnen!
Lees het verslag van februari 2022.

Uilenmaand januari 2022

Hartje winter. De akonieten, boerenkrokus bloeien in onze tuin al volop. Ook de eerste sneeuwklokjes zijn er al. Maar niet alleen deze vroege bloeiers maken hun opwachting, ook de rest van de natuur laat zich niet onbetuigd. Dat geldt ook voor sommige uilen.
Lees het verslag van januari 2022.