Verslagen

Uilenmaand september 2022

Het uilenseizoen loopt nu toch echt wel op zijn einde. Terugkijkend moeten we helaas concluderen dat het voor onze uilen geen overweldigend succes was. Integendeel, ondanks het grote aantal broedpogingen bleef het aantal uitgevlogen jongen dat nodig is om de stand op pijl te houden beneden het vereiste aantal.
Lees het hele verslag van september 2022.

Uilenmaand juli 2022

Deze eerste zomermaand was weer extreem warm en droog. Dát was weer van invloed op het voedselaanbod voor de uilen. Muizen houden weliswaar van warm en droog weer, maar er moet wel voldoende voedsel zijn. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor het komende jaar niet ongunstig. Er is volop vruchtzetting van eik en beuk, en als droogte en warmte geen roet in het eten gooien, kon het wel weer eens een mastjaar worden. Dan is er weer volop voedsel voor alles wat daarvan leeft en alle soorten die dáárvan weer leven, zoals de uilen.
Lees het hele verslag van juli 2022.

Uilenmaand juni 2022

We zijn alweer op het hoogste punt van dit jaar, 21 juni was de langste dag. De zon heeft dan zijn noordelijkste punt bereikt: de Kreeftskeerkring. Hoogtij voor onze uilenwerkgroep, want de steenuilen hebben inmiddels jongen!
Lees het verslag van juni 2022.

Uilenmaand mei 2022

Het is alweer mei! Helaas is niet altijd stralend voorjaarsweer. Mei is berucht bij boeren en buitenlui om late nachtvorsten. Niet voor niets zei opa altijd: ‘Een boon mag de meizon niet zien, want een boon kan absoluut niet tegen vorst.’ Deze maand: uitgevlogen bosuilen, ringen van jongen en andere prooien voor uilen.
Lees het verslag van mei 2022.

Uilenmaand maart 2022

Maart, lentemaand. Rekenkundig begint de lente op 1 maart, maar ik houd mij liever aan de oude datum 21 maart, als de zon de evenaar is gepasseerd. Ook op de maand maart zijn diverse gezegden van toepassing. Maar het gezegde ‘een inhoudende Meerts is goud weerd’ gaat voor dit jaar niet op. Uilen houden zich niet aan dit soort gezegden.
Lees het verslag van maart 2022.

Uilenmaand februari 2022

Qua temperatuur zijn er weer veel records gebroken. Als we in april en begin mei het zo blijft, hebben we een prima voorjaar. Wind was er genoeg met windstoten van 140 kilometer per uur en op veel plaatsen omgewaaide bomen. Maar uit mailtjes bleek gelukkig dat vrijwel alle kasten toch behoorlijk windvast opgehangen te zijn. Wat ons betreft kan het uilenjaar beginnen!
Lees het verslag van februari 2022.

Uilenmaand januari 2022

Hartje winter. De akonieten, boerenkrokus bloeien in onze tuin al volop. Ook de eerste sneeuwklokjes zijn er al. Maar niet alleen deze vroege bloeiers maken hun opwachting, ook de rest van de natuur laat zich niet onbetuigd. Dat geldt ook voor sommige uilen.
Lees het verslag van januari 2022.