Privacyverklaring

Stichting De Katoelenkiekers beveiligt persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Verwerking van persoonsgegevens
Als je informatie opvraagt, lid of donateur wordt dan kunnen de verstrekte gegevens worden vastgelegd als dat nodig is. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de beantwoorden van jouw vraag of voor andere communicatieve doelen. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Ook kunnen nog meer gegevens worden bewaard:
– Geboortedatum
– Banknummer
– Telefoonnummer

Status lidmaatschap
Zonder schriftelijk bezwaar kunnen in verslagen van activiteiten jouw naam en foto worden opgenomen. Deze kunnen worden gepubliceerd op onze social media en website.

Jouw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
– Recht van verzet: op verzoek zal toesturen van publicaties worden stopgezet
– Recht op inzage: op verzoek ontvang je een overzicht van al jouw persoonsgegevens, die door onze stichting zijn vastgelegd
– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek wissen wij jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je altijd contact opnemen met onze voorzitter of secretaris. Als het om de gegevens van een natuurlijke persoon gaat, moet het verzoek altijd vergezeld zijn van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens worden op verzoek verwijderd na stopzetten van het lidmaatschap.

Verwijzingen naar andere websites
Op onze website staan ook links naar andere websites, waaronder verwijzingen naar social media.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kan je schriftelijk contact opnemen met onze voorzitter of secretaris.

Wijzigingen
Als het nodig is, passen we deze verklaring aan.