Over ons

Midden 2004 zijn wij begonnen als Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden. Op 25 september 2008 is onze werkgroep omgevormd tot Stichting De Katoelenkiekers.

Als stichting behartigen we de belangen van natuur en landschap in het algemeen. Ook gaan we voor beter onderzoek en bescherming van alle inheemse uilen in de gemeente Wierden, Twenterand, Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder.

Wij zijn een ANBI-stichting. Dat betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie staat op de website van ANBI. Leden van het bestuur en andere vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Doelen
We proberen onze doelen op verschillende manieren te bereiken. Zo maken we, plaatsen en onderhouden nestkasten als broedgelegenheid van de steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk. Het voortbestaan van deze vogels wordt hiermee bevorderd. De kasten voor de steenuil maken we zo dat de steenmarter er niet bij kan. Deze kasten worden gemaakt in samenwerking met scholen, zorgboerderijen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook geven we voorlichtingen aan belangstellenden en ontwikkelen educatieve activiteiten voor meer kennis van en beter begrip voor natuur en landschap, in het bijzonder de vogelgroep uilen.

Onze stichting heeft als doel de nachtelijke jagers als steenuil, bosuil, kerkuil en de overdag jagende torenvalk te laten overleven in ‘onze’ wereld. In de loop der jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan die helpt bij het maken van de juiste beslissingen. Al het veldwerk van onze werkgroep wordt gedaan op het terrein van bewoners en grondeigenaren. In totaal hebben we ruim 400 locaties met 460 nestkasten onder ons beheer. Het is duidelijk dat al die bewoners en eigenaren van groot belang zijn. Alleen met hun toestemming en interesse kunnen wij als stichting dit nuttige werk doen.

Nieuwsbrieven
Aan de hand van een nieuwsbrief houden we de betrokkenen jaarlijks op de hoogte van resultaten en ontwikkelingen in het laatste broedseizoen. Naast het veldwerk proberen we met voorlichting en presentaties bij verschillende gelegenheden uitleg te geven over onze activiteiten. Op deze website vermelden wij alle weetjes, kun je onze nieuwsbrieven en jaarverslagen vinden. Ook zijn de nieuwsbrieven in 2018 en 2019 beschikbaar gesteld aan onze kasthouders. Natuurlijk updaten we deze site regelmatig met nieuwe weetjes, informatie en foto’s. Sinds 2020 houden we onze kasthouders digitaal op de hoogte, als zij dat willen.

Waarom doen we dit?
Door de overheid is een rode lijst opgesteld om de aandacht te vestigen op plant- en diersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. De steenuil staat als ‘kwetsbaar’ op de Nederlandse rode lijst voor broedvogels. Deze lijst heeft geen juridische status en biedt dus geen extra wettelijke bescherming. In de praktijk heeft de lijst wel een belangrijke signaleringsfunctie. Van overheden en natuurbeheerders wordt verwacht dat zij rekening houden met de soorten op de lijst. Deze soorten krijgen voorrang bij het nemen van beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.

Werkzaamheden
Een kleine greep uit de werkzaamheden die op vrijwillige basis worden uitgevoerd:

 • Nestkasten controleren, schoonmaken, repareren en vervangen als dat nodig is
 • Vaststellen van aantal legsels en aantal gelegde eieren
 • Vaststellen van het aantal uitgekomen eieren en (de leeftijd van) de jongen
 • Ringen van de jongen/aanwezige ouders voor onderzoek naar verspreiding en overleving.
 • Inventariseren van nieuwe territoria.


 • Nieuwe nestkasten ophangen op geschikte locaties.
  Rapportage over onder meer het leefgebied, nestgelegenheid, reproductie, sterfte, verspreiding en overleving.
 • Doorgeven nestkast resultaten aan landelijke organisaties zoals SOVON en STONE
 • Het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten waardoor er een beter begrip voor natuur en landschap ontstaat.
 • Verder benaderen we gericht mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen. Dit vormt de sleutel voor een succesvolle uilenbescherming.

Onze vrijwilligers

Henk van der Aa, voorzitter
Hans van der Molen, penning-meester
Ben Nijeboer, ringer in de regio
Alfred Berkhof
Gerard Spit
Hans de Groot
Michel Wissink
Edward van den Belt
Dini Weijers
Eef Roelofs
Leonard Koedijk
Henk Pluimers
Egbert Wessels
Katja van der Post
Ineke Kerkhoff-Tijhaar

Zonder foto

 • Sjoukje Bergsma
 • Joop Bouma
 • Bert Ebeltjes
 • Jolien van Gaalen
 • Henny Grooten
 • Kevin Hams
 • Jans Hemmink
 • Henk-Jan Kikkert
 • Ruben Kikkert
 • Wim Linker
 • Jan Lohuis
 • Johan Niphuis
 • Albert Oortgiesen
 • Jos Platenkamp
 • Oscar Rego
 • Bennie Slagers
 • Frans van der Tol
 • Peter VeltenVolg ons op Facebook!