Verslagen

Uilenmaand februari 2024

Het is alweer februari. Een lange maand met 29 dagen, want we hebben er een dag bijgekregen dit schrikkeljaar. Ook deze maand loopt weer duidelijk uit de pas met wat we gewend waren. Een maand, waarin het verleden Elfstedentochten werden verreden. Het was op drie na de warmste maand sinds het begin van de metingen, ruim twee graden warmer. Maar ook veel natter. Kelder dweilen behoort zo langzamerhand tot mijn dagelijkse werkzaamheden. En vrijwel nergens kunnen boeren met hun trekkers en machines op het land komen. Al die nattigheid moet toch een grote invloed op de muizenpopulatie hebben. Een goede conditie in deze tijd van het jaar is een voorwaarde voor de start voor een goed broedseizoen van de uilen, met een goede muizenstand.

door Ben Nijeboer

Als je nu ‘s avonds rondfietst, hoor je overal roepende steenuiltjes. Dat betekent dat er zich in dat gebied een paartje steenuilen heeft gevestigd. Of er nog steeds aanwezig is. Dat lijkt een hoopvol gegeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de eventuele opgehangen nestkast in dat gebied ook wordt bezet. Mannetjes verdedigen hun jachtgebied. Het vrouwtje kiest uiteindelijk de nestplaats.

Hoewel onze kasten modern en volgens de allerlaatste ‘steenuilmode’ ontworpen zijn, wil dit nog niet zeggen dat het aan de smaak van het vrouwtje voldoet. Misschien heeft die verrotte boomstam of dat instortende schuurtje toch de voorkeur als broedplaats.

Leeg
Het gebeurt nog weleens dat een kast die al een paar jaar achter elkaar bezet is geweest zomaar leeg blijft. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn. In dat broedgebied kan van alles veranderd zijn. Bomen gekapt, schuren gesloopt of gebouwd, een kinderspeelplek onder de nestboom. Of ander bodemgebruik, zoals grasland dat in maisland wordt omgezet.

Plaatsgetrouw
Steenuilen zijn erg plaatstrouw en een eenmaal door het vrouwtje gekozen nestplaats blijft vaak jaren in gebruik. Als dit verandert, is meestal het vrouwtje overleden en heeft een opvolgend vrouwtje een andere nestplek uitgezocht. Maar vaak wordt de oude kast door de nieuwe vlam in gebruik genomen. Dat komen we te weten door het afvangen en aflezen van de ringnummers. 2022 was een slecht uilenjaar. Er bleven veel kasten leeg. De eerste gedachte was dat er die winter veel uilen gestorven waren.

2023 daarentegen was een goed uilenjaar. In een aantal kasten troffen we broedende vrouwtjes aan die we het jaar daarvoor gemist hadden. Die hadden kennelijk in 2022 door voedselgebrek zo’n slechte conditie dat ze in dat jaar geen broedsel hebben geproduceerd.

Terugmeldingen

Steenuil 3.894.635

Steenuil 3.866.905

  • 30-05-2023. Geringd als nestjong.  Kasteellaan, Rijssen.
  • Terugmelding:   27-02-2024. Steenuil volgroeid. Herikerweg, Markelo.
  • Afstand tot ringplaats:  7.6 kilometer.
  •   Verstreken tijd: 8 maanden.
  • 02-06-2021. Geringd als nestjong. Boomkampsweg, Enter.
  • Terugmelding:22-02-2024. Steenuil volgroeid. Bovenbergsweg, Markelo.
  • Afstand tot ringplaats: 5.4 kilometer.
  •  Verstreken tijd: 1 jaar, 8 maanden