Verslagen

Uilenmaand oktober 2023

De meestgestelde vraag over de naam van onze stichting De Katoelenkiekers is: ‘welke uil bedoelen jullie daarmee?’ Plaatselijk betekent de naam Katoele de steenuil. Vaak kwam daar dan ook maar 1 soort voor: de steenuil. De algemene vogelkennis was niet overal even groot. Alles wat maar enigszins op een uil leek werd dan ook voor katoele uitgescholden. Wat dat betreft is de naam van onze stichting goed gekozen. Want de steenuil is weliswaar de hoofdmoot van onze werkzaamheden, maar ook alle andere uilensoorten en tegenwoordig ook valken horen hierbij.

door Ben en Ineke

Zo hebben we al enkele jaren de slechtvalken geringd, die broeden in een nestkast op de tv-toren in Markelo. Dat is altijd een hele belevenis, alleen al door het overweldigende uitzicht vanaf de 22e verdieping. Dat heeft al leuke resultaten opgeleverd, zoals deze terugmelding.

Slechtvalk 5.586.358   

 • 22-05-2021. Geringd als nestjong (man).   Larenseweg, Markelo. (tv-toren)
 • Terugmelding:  25-02-2023. Man in nestkast met webcam.  Kerkstraat 4, Doesburg
 • Opmerking:   Slechtvalk man is op 25 en 26 februari in de nestkast verschenen. Vanaf 14 maart 2023 samen met 2e kalenderjaar vrouw (6 PH kleurring) uit Kalkar!

Tot nu, 9 oktober 2023, is de slechtvalk nog steeds aanwezig op deze broedplaats met webcam.

De slechtvalk kwam als broedvogel in Nederland niet voor. Dat betekent dat er zou ooit een broedgeval op de Hoge Veluwe geweest zijn, een grondnest in het gebied van de zandverstuivingen. De slechtvalk broedt bij voorkeur op rotsriggels en in steengroeves, net als de oehoe. Die hebben we hier niet, maar ook slechtvalken maken gebruik van kraaiennesten in hoogspanningsmasten. Die worden in het voorjaar van de kraaien afgepakt. Ook met zendmasten, tv-torens en kerktorens blijken ze bij ons genoegen te nemen.

Meer en meer
Er zijn meer en meer slechtvalken, omdat onder meer in Europa de jacht daarop (het zijn roofvogels en dus concurrenten van jagers) vrijwel overal verboden is. De jacht met valken wordt nog maar hier en daar beoefend. De slechtvalk jaagt op vrijwel alle vliegende vogels, maar de voorkeur gaat toch wel uit naar duiven. Aan houtduiven, verwilderde stadsduiven en verdwaalde postduiven is geen gebrek. En als er ook nog geschikte broedgelegenheid aanwezig is, zoals de Martinikerktoren in Doesburg, zijn de kansen op een broedpaar slechtvalken vrij groot.

Gevechten om een geschikte broedplaats
Het aantal paren slechtvalken in Nederland neemt nog steeds toe. Er wordt vaak melding gemaakt van hevige gevechten om een geschikte broedplaats. Daarbij wordt een gevestigd broedpaar of 1 van de broedvogels verdreven. Vaak vallen daarbij doden. Zijn er niet genoeg geschikte nestgelegenheden? Of is er in andere gebieden onvoldoende voedsel Het lijkt er haast toch wel op dat het gebrek aan broedgelegenheid de voornaamste reden is want duiven en dan vooral stadsduiven zijn er in ieder geval nog genoeg.

Terugmeldingen

Steenuil 3.844.057

Steenuil 3.844.473

Steenuil 3.891.163

 • 27-05-2021. Geringd als nestjong.  Oomsdijk, Markelo.
 • Terugmelding:   24-04-2023. Broedend. Beusebergerweg, Holten.
 • afstand tot ringplaats:   8.3 kilometer
 • verstreken tijd: 3 jaar.
 • 04-06-2020. Vrouw, broedend.                Lichtenbergerweg, Rijssen.
 • Terugmelding:   24-04-2023. Broedend.  Lichtenbergerweg, Rijssen.  
 • afstand tot ringplaats: 0 kilometer 
 • verstreken tijd: 3 jaar.
 • 05-05-2022. Vrouw, broedend.                Rijssenseweg, Holten.
 • Terugmelding: 24-04-2023. Vrouw, broedend.  Rijssenseweg, Holten.                                           
 • afstand tot ringplaats: 0 kilometer.
 •  verstreken tijd:  1 jaar.

Steenuil 3.878.625

Steenuil 3.815.518

Steenuil 3.846.834

 • 20-05-2022. Vrouw broedend.                Zunaweg, Rijssen.
 • Terugmelding: 10-05-2023. Vrouw, broedend. Zunaweg, Rijssen.
 • afstand tot ringplaats: 0 kilometer
 • 20-05-2017. Geringd als nestjong.          Lageveld, Ermelo.         
 • Terugmelding: 10-05-2023. Vrouw Broedend.  Smeijersdijk, Notter.
 • afstand tot ringplaats: 54 kilometer                             
 •  verstreken tijd: 6 jaar.
 • 04-06-2018. Geringd als nestjong.          Achteresweg, Enter.
 • Terugmelding:  10-05-2023. Vrouw, broedend. Smalendijk, Rijssen. 
 • afstand tot ringplaats:   6.3 kilometer
 • verstreken tijd:  5 jaar.