Verslagen

Uilenmaand mei en juni

Mei en juni zijn voor ons de topmaanden van het jaar. Het is dan hollen en vliegen om alle kasten te controleren, de jongen en oude vogels te ringen, op ringen te controleren. Met een enkele uitzondering na is dat ons dit jaar redelijk gelukt. Maar ook de daarbij behorende administratie vergt nog vele uren. Ineke Kerkhoff en onze aspirant-ringer Ruben Kikkert hebben het leeuwendeel van dit werk voor hun rekening genomen. Petje af!

door Ben Nijeboer

We kunnen dit uilenjaar in tegenstelling tot 2022 stellen dat dit een heel goed uilenjaar is. Hadden we bijvoorbeeld in 2022 slechts 1 broedsel van bosuilen, dit jaar waren het maar liefst 9 paren. Kennelijk hadden ze in 2022 samen besloten om het broeden maar even een jaartje over te slaan.

Steenuilen
Ook bij steenuilen zagen we dit verschijnsel, maar wel veel minder. Steenuilkasten die jaren achter elkaar door hetzelfde paartje bewoond werden, bleven hier en daar leeg. Door ervaring en onze ringgegevens blijkt dat deze vogels of 1 daarvan de voorgaande winter niet hebben overleefd. Maar tot onze vreugde en verbazing troffen we in een aantal van die kasten het vrouwtje weer op broedeieren aan. Die hadden dus ook maar een jaartje vrij genomen.

Met uitzondering van vorig jaar wijken de jaarlijkse verschillen niet heel sterk van elkaar af. Toch zijn er wel kleine dingen die opvallen. De muizenstand vormt voor veel dieren het basisvoedsel. Zeker voor onze uilen is dat bepalend voor een wel of niet goed broedseizoen. We kunnen rustig stellen dat de muizenpopulatie zich na 2022 goed tot zeer goed heeft ontwikkeld, maar niet overal op dezelfde tijd. Op de hogere, drogere en warmere gronden was dat veelveerder dan op lagere nattere en koudere gronden. Op de ene plaats troffen we al vroeg kasten aan met vollege legsels en zelfs al kleine jongen. Op andere plekken was soms net met de leg begonnen.

Feestje van rosse woelmuizen
Er zijn dit jaar overal veel muizen, wie een groentetuin heeft ervaart dit zelf ook. Bieten, worteltjes, bonen en aardbeien zijn hun favoriete voedsel. Vind je tussen de planten een handvol nog groene vruchten, dan is dat bosmuizenwerk, die zijn verzot op de pitjes aan de buitenkant van de aardbei.  Maar vind je alleen nog maar wat steeltjes en bloemkroontjes, dan hebben de rosse woelmuizen een feestje gehad. Zoals gezegd, het broedgebeuren verschilt van plek tot plek. Waren er op enkele plekken al kasten met bijna vliegvlugge jongen, elders was net met het broeden begonnen.

De goede muizenstand resulteerde in vrij grote legsels met 4, 5, en 6 eieren. Maar dat was niet altijd in een even groot aantal jongen terug te vinden. Er waren nog weleens kasten met 2 of 3 jongen en meerdere niet uitgekomen eieren. Daarvan waren de meesten onbevrucht. In een aantal gevallen ook eieren die op uitkomen stonden en een volledig ontwikkeld embryo bevatte. Oorzaak? Dat kan van alles zijn.

Ringen controleren
We hebben dit jaar weer een fors aantal oude vogels op ringen kunnen controleren. Dat lukt natuurlijk nooit voor de volle honderd procent. Zolang de jongen nog in het dons zitten, blijft het vrouwtje vaak in de kast om het spul warm te houden en om de prooien in hapklare broekjes te verdelen. De man is meestal afwezig, die moet voor de aanvoer van prooi zorgen. Zodra de jongen in de veren beginnen te komen en grotere prooien zelf kunnen doorslikken gaat het vrouwtje ook op jacht. Het is een geluk als bij het controleren nog een oude vogel in de kast wordt aangetroffen. Zoals gezegd hebben we toch van een aantal oude vogels de ringen kunnen aflezen en een deel daarvan staat hieronder vermeld.

Terugmeldingen

Steenuil 3844184

Steenuil 3825478

Steenuil 3878640

 • 28-05-2018. Geringd als nestjong.
  Keizersweg, Enter.
 • Terugmelding: 17-06-2023.
  Vrouw, broedend. Witmoesdijk, Enter.
 • afstand tot ringplaats: 1.8 km.
 • verstreken tijd: 4 jaar.

Steenuil 3846741

 • 30-05-2018. Geringd als nestjong.          Maatmansweg, Holten.
 • Terugmelding: 01-05-2023. Vrouw, broedend. Vlessendijk, Heeten.
 • afstand tot ringplaats:                                         5.4 km.
 • verstreken tijd: 5 jaar.

Steenuil 3816130

 • 25-05-2017. Geringd als nestjong.          Ypeloweg, Enter.
 • Terugmelding: 10-06-2023. Vrouw, broedend  Ypeloschoolweg, Enter.
 • afstand tot ringplaats: 1.3 km.
 • verstreken tijd:  6 jaar.
 • 02-05-2018. Vrouw, geringd.                   Boomkampsweg, Enter.
 • Terugmelding: 30-05-2023. Vrouw. Achteresweg, Enter.
 • afstand tot ringplaats: 0.2 km.
 • verstreken tijd: 5 jaar.

Steenuil 3804288

 • 31-05-2016. Geringd als nestjong.          Vijfhuizenweg, Holten.
 • Terugmelding:  16-06-2023. Vrouw, broedend. Borkeldsweg, Holten.
 • afstand tot ringplaats:  5.7 km.
 • verstreken tijd: 7 jaar.

Steenuil 3878584

 • 28-05-2022. Geringd als nestjong.          Westkluinveenweg, Wierden.
 • Terugmelding:   08-06-2023. Vrouw, broedend. Akkerwal, Wierden.
 • afstand tot ringplaats:  1.3 km.
 • verstreken tijd:  1 jaar
 • 27-05-2022. Geringd als nestjong.          Hexelseweg, Hoge Hexel.
 • Terugmelding: 04-05-2023. Vrouw, broedend. Esweg, Daarle.
 • afstand tot ringplaats:  4.3 km.
 • verstreken tijd: 1 jaar.

Steenuil 3816094

 • 24-05-2017. Geringd als nestjong.          Entelerweg, Enter.
 • Terugmelding: 16-06-2023. Vrouw, broedend. Huttemansweg, Enter.
 • afstand tot ringplaats:  0.3 km.
 • verstreken tijd:  6 jaar.