Verslagen

Uilenmaand maart 2023

Maart roert zijn staart, maar begon die vanaf de eerste dag al te kwispelen.

Nog even terugkomend op het oehoe verhaal van de vorige maand. 1 van de oorzaken van het verdwijnen van de oehoe in veel streken was de zogenaamde hutjacht, daarvoor werden veel nesten uitgehaald. Bij de jacht werd een oehoe op een open plek op een kruk gezet. Vogels die daarop afkwamen werden vanuit een jachthut geschoten. Het was de jagers dan vooral te doen om kraaiachtigen en roofvogels. Op het landgoed Twickel werd op deze manier al eens een zeearend geschoten. Deze vorm van jacht behoort gelukkig allang tot het verleden.

door Ben Nijeboer

Oehoes broeden bij voorkeur op rotsriggels, steengroeves en dergelijke. Op Zuid-Limburg na hebben we zulke situaties hier niet. Dus moeten ze zich behelpen met oude kraaiennesten en roofvogelhorsten. Een enkele keer broeden ze ook wel op de grond, onder een boomstronk of iets dergelijks.

Boomnesten mislukken nog wel eens, want net als andere uilen doen oehoes helemaal niets aan nestbouw. Die oude kraaiennesten en roofvogelhorsten zijn vaak niet meer zo stabiel. Met een beetje storm ligt de hele boel dan onder de boom. Kunstnesten met een plankenvloertje met een rand eromheen of een wat groot uitgevallen hondenmand worden geaccepteerd. Tenminste, als deze van een bodemlaag hebben met nestmateriaal in de vorm van houtsnippers.

Menukaart
Oehoes hebben een uitgebreide menukaart, maar het zijn toch wel voornamelijk muizen en ratten. Die zijn makkelijk te vangen en kosten dus de minste energie. Maar oehoes kunnen prooien aan van wel 5 pond, zoals haas, konijn, gans, vos en zelfs zwerfkatten worden genoemd. Ook andere uilesoorten staan op het menu en kunnen 3% van de prooien uitmaken. Vooral de kerkuil is nog weleens de klos.

Broeden
We kregen 10 maart weer een foto uit een camerakast. Moederuil zat keurig op 4 eieren te broeden. Voor een bosuil een mooi legsel. Als alles volgens de regels verloopt, zijn er aan het eind van de maand jongen. Maar dat weet je nooit zeker. Uilen beginnen vaak vanaf het 1e ei te broeden, maar als de omstandigheden minder gunstig zijn slaan ze nog wel eens een paar dagen over. Er zijn gevallen bekend dat er pas een week na het laatst gelegde ei met broeden werd begonnen. Dankzij de camera kunnen we goed op de hoogte blijven.

Terugmeldingen

Wat terugmeldingen betreft was het een rustige maand. Terugmelding van 2 geringde steenuilen, op hetzelfde moment in dezelfde nestkast aanwezig.

Steenuil  3878681

  • 07-06-2022. Geringd als nestjong. Haarboersweg, Hoge Hexel.
  • Terugmelding:   29-03-2023. Steenuil volgroeid. Janninksweg, Hoge Hexel.
  • afstand tot ringplaats: 5 kilometer
  • * verstreken tijd:  9 maanden

Steenuil 3782327

  • 02-06-2021. Geringd als nestjong. Noordelijke Hoofddijk, Nijverdal.
  • Terugmelding: 29-03-2023. Steenuil volgroeid. Janninksweg, Hoge Hexel.
  • afstand tot ringplaats: 5.4 kilometer
  • verstreken tijd: 1 jaar, 10 maanden