Verslagen

Uilenmaand september 2022

Het uilenseizoen loopt nu toch echt wel op zijn einde. Terugkijkend moeten we helaas concluderen dat het voor onze uilen geen overweldigend succes was. Integendeel, ondanks het grote aantal broedpogingen bleef het aantal uitgevlogen jongen dat nodig is om de stand op pijl te houden beneden het vereiste aantal.

Door Ben Nijeboer

De oorzaak moet voornamelijk in het voedselaanbod gezocht worden. Dat geldt evenzeer voor de predatoren, ook die moesten hun maag en dat van hun jongen vullen en dan maakt het ze niet uit of dat met steenuilen jong, oud of eieren zijn. Bij de kerkuilen was het van het zelfde laken een pak. De meeste paren kwamen niet eens tot broeden.


Torenvalken
De torenvalken deden het beter. Er waren zelfs meer broedgevallen dan voorgaande jaren, alhoewel het aantal jongen iets lager lag. Van een van deze jongen kregen we een interessante terugmelding. Deze Torenvalk werd als jong uit een nestje van drie geringd aan de Beusebergerweg in Holten.
Als de jonge vogels zijn uitgevlogen en van hun ouders het jagen hebben geleerd, zijn ze volwassen en moeten ze hun geboorte gebied verlaten. Dan zijn ze voedselconcurrenten van hun ouders geworden. Ze zwerven dan over de wijde omgeving uit en zoeken naar een geschikt jachtgebied en broedplaats voor het volgend broedseizoen. Dit verschijnsel heet dispersie en moet niet met trek verward worden.


Rondzwerven
De torenvalk uit het nestje van de Beusebergerweg werd op 3 augustus 2022 als raamslachtoffer gemeld uit Loxstedt Duitsland. Afstand tot ringplaats is 200.4 km en verstreken tijd is 35 dagen. Torenvalken staan in Nederland bekend als stand-. zwerf- en trekvogel. Dit is per individu verschillend. Over het algemeen kan gezegd worden dat Zuid-Frankrijk voor de Nederlandse torenvalken wel zo ongeveer de grens is.

Onze vogel was kennelijk aan het rondzwerven op zoek naar een gunstig overwinteringsgebied. Maar een enkeling gaat toch echt wel verder en er zijn in het verleden wel Nederlandse torenvalken uit Spanje en Noord-Afrika gemeld. Ook in de ons omringende landen is dat niet anders gesteld. Ik las onlangs in een Duits tijdschrift over een aantal van deze extreme terugmeldingen.

Torenvalk

 • 18-5-2020. Geringd als nestjong. Leipzig.
 • Terugmelding: 18-11-2020. Mauritanië. Vers dood.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 4383 km.
 • Verstreken tijd: 0.5 jaar.

Torenvalk

 • 24-6-2021. Geringd als nestjong. Thuringen.
 • Terugmelding: 12-11-2021. Op de luchthaven van Tenerife. Doodgevlogen tegen vliegtuig.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 3423 km.
 • Verstreken tijd: 5 maand.

Torenvalk

 • 17-6-2020. Geringd als nestjong. Berlijn.
 • Terugmelding: 13-12-2021. Verdrinkingsslachtoffer in waterput. Mali, niet vers.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 4566 kilometer.
 • Verstreken tijd: 1.5 jaar.

Een torenvalk die als nestjong in 1997 in Gustrow (D) geringd werd, werd in januari 2002, vers dood (geschoten) teruggemeld uit Mali. Afstand tot ringplaats 4778 km. Uit deze terugmelding zou je kunnen opmaken dat het niet alleen eerstejaars torenvalken zijn die deze afstanden afleggen, maar ook oudere vogels. Maar het is ook goed mogelijk dat deze vogel hier al die tijd is blijven hangen.

Terugmeldingen van afgelopen broedseizoen 2022

Steenuil 3.825.353

 • 7-6-2017. Geringd op als nestjong. Almeloseweg, Vriezenveen.
 • Terugmelding: 24-5-2022. Vrouw broedend. Drostendijk, Rijssen.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 16.4 km.
 • Verstreken tijd: 5 jaar.

Steenuil 3.840.810

 • 31-5-2019. Geringd als nestjong. Laarhoeksweg, Broekland.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Hexelseweg, Wierden.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 24.5 km.
 • Verstreken tijd: 3 jaar.

Steenuil 3.844.326

 • 01-6-2019. Geringd als nestjong. Ypeloschoolweg, Wierden.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Vriezenveenseweg, Wierden.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 4.5 km.
 • Verstreken tijd: 3 jaar.

Steenuil 3.858.762

 • 5-6-2021. Geringd als nestjong. Slagendijk, Markelo.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Beusebergerweg, Holten.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 3.8 km.
 • Verstreken tijd: 1 jaar.

Steenuil 3.866.762

 • 19-5-2021. Geringd als vrouw, broedend. Akkerwal, Wierden.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Akkerwal, Wierden.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 0 km.
 • Verstreken tijd: 1 jaar.

Steenuil 3.815.968

 • 6-6-2016. Geringd als nestjong. Ypeloschoolweg, Enter.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Kippershoekweg, Wierden.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 0.8 km.
 • Verstreken tijd: 6 jaar.

Steenuil 3.836.750

 • 9-6-2020. Geringd als nestjong. Oude Borculoseweg, Diepenheim.
 • Terugmelding: 27-5-2022. Vrouw broedend. Enterweg, Wierden.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 15.7 km.
 • Verstreken tijd: 2 jaar.

Steenuil 3.816.118

 • 23-5-2017. Geringd als nestjong. Enterweg, Wierden.
 • Terugmelding: 28-5-2022. Vrouw broedend. Ypeloschoolweg, Enter.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 0.9 km.
 • Verstreken tijd: 5 jaar.

Steenuil 3.816.130

 • 23-5-2017. Geringd als nestjong. Ypeloweg, Enter.
 • Terugmelding: 28-5-2022. Vrouw broedend. Ypeloweg, Enter.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 1.3 km.
 • Verstreken tijd: 5 jaar.

Steenuil 3.825.264

 • 23-05-2017. Geringd als vrouw, broedend. Ypeloschoolweg, Enter. Terugmelding: 28-5-2022. Vrouw broedend. Ypeloschoolweg, Enter.
 • Commentaar: afstand tot ringplaats: 0 km.
 • Verstreken tijd: 5 jaar.