Verslagen

Uilenmaand mei 2022

door Ben Nijeboer

Het is alweer mei! Helaas is niet altijd stralend voorjaarsweer. Mei is berucht bij boeren en buitenlui om late nachtvorsten. Niet voor niets zei opa altijd: ‘Een boon mag de meizon niet zien, want een boon kan absoluut niet tegen vorst.’ Deze maand: uitgevlogen bosuilen, ringen van jongen en andere prooien voor uilen.

Bosuilen
Ondertussen is ons enige bosuilbroedsel voorspoedig uitgevlogen. Dankzij het feit dat er in de nestkast een camera was geplaatst, kon het wel en wee van de familie bosuil goed gevolgd worden. Na het eerste ei werden er nog 2 bijgelegd en op 13 maart stonden ze op uitkomen, de jongen piepten al in het ei. Goed te zien is dat het vrouwtje op de eieren zit en de man in het vlieggat de zaak in ogenschouw neemt. Voor hem breekt nu een drukke tijd aan. Hij moet voor het voedsel zorgen, voor de jongen en het vrouwtje die de jongen warm moet houden en ze moet voeren. Het zijn de vrouwtjes die de aangevoerde prooi in piepkleine stukjes verdelen. Pas als de kuikens veren beginnen te krijgen, gaat ook het vrouwtje jagen.

Warmtepiramide
Komt er toch een koude periode? Dan houden de jongen zich warm door een zogenaamde warmtepiramide te vormen. Ze gaan dan met de buikzijde tegen elkaar aanstaan om zich warm te houden.

Op 3 mei hebben we de jongen geringd, gewogen en de vleugels gemeten. De maat van de vleugel is bepalend voor de leeftijd en het gewicht voor de conditie. Bosuilen en kerkuilen beginnen vanaf het eerste gelegde ei te broeden, die met tussenpozen van 1 tot 2 dagen worden gelegd. De jongen komen dan ook niet allen gelijk maar op verschillende momenten uit het ei. Dat was ook bij dit broedsel goed te zien.

Andere prooien
Wat op de bodem van de kast ook goed te zien was, is dat het gebrek aan muizen gecompenseerd werd door vogelprooien. Er lagen volop veren, poten en vleugels van houtduif, holenduif, ekster, Vlaamse gaai en lijsterachtigen. Ondertussen zijn we alweer volop bezig met het controleren van de steenuilkasten. Uit de eerste analyse van de ingekomen gegevens blijkt tot nog toe dat de bezetting van de kasten goed is maar de legselgrootte tegenvalt. Ook hier kon de schaarste aan voedsel (muizen) wel eens de oorzaak te zijn.

Controleren
We hebben al een behoorlijk aantal uilen op ringen kunnen controleren zodat we hun herkomst en voorgeschiedenis te weten kunnen komen. Het zijn er ondertussen zoveel dat we deze terugmeldingen over de komende maanden uitsmeren.

Steenuil 3869200. 19-6-2021. Geringd als nestjong. Haaksbergerweg, Goor.
Terugmelding: 2-5-2022. vrouw broedend in nestkast. Brilsteeg, Holten.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 10 km.
 • vestreken tijd: 10 mnd.

Steenuil 3858762. 5-6-2021. Geringd als nestjong. Slagendijk, Markelo.

Terugmelding: 27-5-2022.vrouw broedend in nestkast. Beuzebergerweg, Holten.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 3. 8 km.
 • verstreken tijd: 11 mnd.

Steenuil 3801143. 26-5-2016. Geringd als nestjong. Kloosterhoekweg, Wierden.

Terugmelding: 2-5-2022. vrouw broedend in nestkast. Klokkendijk. Notter.

Commentaar:

 • afstand tot rinplaats: 3.4 km.
 • verstreken tijd: 5 jaar, 11 mnd.

Steenuil 3810031. 23-5-2017. Geringd als nestjong. Collenstaartweg, Nijverdal.

Terugmelding: 2-5-2022. vrouw, broedend in nestkast. Zwilweg Rijssen.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 10.3 km.
 • verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd, 9 dg.

Steenuil 3816060. 24-5-2017: Geringd als nestjong. Middeldijk, Rijssen.

Terugmelding: 2-5-2022. vrouw, broedend in nestkast. Middeldijk Rijssen.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 0 km.
 • verstreken tijd: 4 jr. 11 mnd, 8 dg.

Steenuil 3821339. 30-5-2018. Geringd als nestjong. Rijssensestraat, Nijverdal.

Terugmelding: 2-5-2022. vrouw, broedend in nestkast. Zunaweg. Zuna.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 2.5 km
 • verstreken tijd: 3 jr. 11 mnd, 2 dg

Steenuil 3844537. 28-5-2021. Geringd als steenuilvrouw, broedend in nestkast. Eendijk, Rijssen.

Terugmelding: 2-5-2022: Steenuilvrouw, broedend in nestkast.

Commentaar:

 • afstand tot ringplaats: 0 km.
 • verstreken tijd: 11 mnd, 4 dg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *