Verslagen

Uilenmaand februari 2022

De akonieten en boerenkrokus zijn alweer uitgebloeid zonder dat ze een bij gezien hebben. Qua temperatuur zijn er weer veel records gebroken. Als we in april en begin mei ook zulke temperaturen krijgen dan hebben we een prima voorjaar.

door Ben Nijeboer

Hopelijk gaat dit oude gezegde niet op ‘onweer in het kale hout geeft een voorjaar schraal en koud’. Het rommelde nog wel eens. Wind was er genoeg met windstoten van 140 kilometer met op veel plaatsen omgewaaide bomen. Gelukkig bleek uit de ingekomen mailtjes dat vrijwel alle kasten toch behoorlijk windvast opgehangen te zijn. Wat ons betreft kan het uilenjaar beginnen!

Stand
Toen we met het ophangen van nestkasten begonnen, deden we dat op plaatsen waarvan we zeker wisten dat daar ook uilen waren. Dat is inderdaad succesvol gebleken. Al doende verbeterde onze kennis en al gauw zeiden we tegen elkaar dat dit een gebied is dat in onze ogen aan alle steenuilen-eisen voldoet, hier hangen we een kast op. Maar het succes bleef nog wel eens uit, we denken dan wel alles weten, maar we zijn geen uilen. We hebben het nog wel eens mis. Het is altijd moeilijk te zeggen of de stand voor- of achteruitgaat.

De strengheid van de winter en het voedselaanbod speelt hierbij een grote rol. De stand van hun belangrijkste prooi, muizen, kan van jaar tot jaar enorm verschillen. Maar ook de aanwezigheid van geschikte territoria zijn van doorslaggevend belang. In jaren met een hoog voedselaanbod kunnen die jachtgebieden kleiner zijn. De grenzen worden dan niet meer zo intensief verdedigd. Dat biedt dan weer soelaas voor vogels die geen broedgebied kunnen vinden, meestal jonge vogels van het vorige broedseizoen.

Een kleine ingreep in het landschap kan een bestaand territorium ongeschikt maken. Vooral door de regeling ‘Rood voor Rood’ verreizen overal op het platteland luxueuze villa’s. Verder breiden woningen en bedrijven breiden zich sterk uit. Ook verdwijnen singels en solitaire bomen. Kortom: het platteland slibt dicht. Dan is er al gauw voor steenuilen geen plaats meer.

Steenuil 3684804. 3-6-2010. Geringd als nestjong. Hogedijk, Markelo.
Terugmelding: 16-2-2022. Steenuil na 1e kalenderjaar (kj). Kieftenweg, Diepenheim.

Commentaar:

 • dat is weliswaar buiten ons huidige werkgebied, maar gezien de verstreken tijd toch wel de moeite waard om te vermelden
 • afstand tot ringplaats: 6.9 km
 • verstreken tijd: 11 jaar, 8 maanden

Steenuil 37013263. 9-6-2011. Geringd als nestjong. Kippershoekweg, Wierden.
Terugmelding: 17-2-2022. Reetschotweg, Wierden.

Commentaar:

 • dood, niet bekend hoe lang al.  Alleen ring gevonden met metaaldetector.
 • afstand tot ringplaats: 1.5 km
 • verstreken tijd: 10 jaar, 8 mnd.

Steenuil 3815518. 22-5-2017. Geringd als nestjong. Lageveld, Ermelo.
Terugmelding: 2-2-2022. Smeijersweg Zuna.

Commentaar:

 • gecontroleerd in nestkast.
 • afstand tot ringplaats: 54.2 km.
 • verstreken tijd: 4 jaar, 8 mnd.

Met een gemiddelde leeftijd van 3 jaar een wel heel krasse dame, die er nu al 11 broedseizoenen op heeft zitten. Ze werd nu bij het schoonmaken van de kast gecontroleerd en kon het ringnummer worden afgelezen. Helaas was dit de eerste keer, dus we weten niet hoe het haar vergaan is in die 11 broedseizoenen. Heel benieuwd of ze het komende seizoen nog weer van de partij is.

Maar wel met een aantal vraagtekens, want alleen de ring is teruggevonden. In 2013 werd ze nog broedend in de nestkast gemeld.

Wat opmerkelijk is aan deze terugmelding is de afstand tot de ringplaats. Het leeuwendeel van de terugmeldingen wordt gedaan binnen een afstand van 5 tot 10 km tot de ringplaats. Afstanden tot 20 km zijn al opmerkelijk maar deze terugmelding is toch wel bijzonder. Op deze manier wordt door vers bloed in een populatie inteelt voorkomen.

Steenuil 3866959. 1-6-2021. Geringd als nestjong. Piksenweg, Hoge Hexel
Terugmelding: 19-2-2022. Zunaweg, Zuna.

Commentaar:

 • dood langer dan één week. Vogel met ring gevonden.
 • na 1 kalenderjaar.
 • afstand tot ringplaats: 7.8 km.
 • verstreken tijd: 8 mnd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *